•  

Gängfräsprogram

Gängfräsning är en modern och effektiv metod för tillverkning av gängor.
Vi har ett mycket komplett program av gängfräsar i solid hårdmetall och för vändskär.
Fördelen med gängfräsar från SmiCut är att de även gradar gängan.
Förutom detta tillhandahålls en kostnadsfri programvara, SmiProg, vilket är ett hjälpmedel för val av skärdata och skapande av CNC-program.