Vi hämtar och levererar

Vi har ett fast körschema där våra turbilar varje vecka hämtar upp verktyg för slipning, returnerar nya verktyg och tar upp beställningar av skärande verktyg. Nedan kan ni se våra körscheman.

Turbil

Turbil 1

Johan Torstensson

073-087 71 91

Turbil 2

Mikael Torstensson

076-162 46 12